Syng det ut 

Jesus det evige navn som ingen utslette kan
Et lys som skinner i verdens mørke
Alene det ga oss liv,
brøt lenker og satt oss fri
Til Ham vi vender vår takk tilbake

Syng det ut, syng det ut igjen
Jesus alene er redningen
Syng det ut, syng det ut min sjel
Pris navnet Jesus i all evighet

En dag skal vi bøye kne, Ansikt til ansikt
få se Himmelens Konge i makt og ære
Og foran tronen med sang vil vi opphøye
Hans navn. Navnet som var og som alltid vil være

Løft navnet Jesus opp høyt over alle andre
La det runge ut til alle verdens kanter
Og når alt tar slutt, vil sangen fortsatt stige
I all evighet skal navnet Jesus lyde