Hellig hellig hellig (Std) 

Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig
Dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg
Hellig, hellig, hellig, nådefull og prektig
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg

Hellig, hellig, hellig, synger helgenskarer
kaster sine kroner for dine føtter ned
Engle-hærers jubel oppad mot deg farer
du som var og er og evig varer ved

Hellig, hellig, hellig, lyset er ditt rike
Intet urent øye kan se din herlighet
Ene du er hellig, ingen er din like
Full av makt og renhet, og av kjærlighet

Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig
Jord og hav og himmel, se, alt skal prise deg
Hellig, hellig, hellig, nådefull og prektig
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg