Men alle som tok imot ham 

Men alle som tok imot ham,
Ga Han rett til å bli Guds barn
Alle som tok imot ham,
Ga Han rett til å bli Guds barn
De som tror på Hans navn

Ja, vi tror at Jesus lever
Jesus er Guds sønn
Ja, vi tror at Jesus lever
Jesus er Guds Sønn

Tenk å være barn for alltid,
Og ha Gud som far
Tenk å være barn for alltid,
Og ha Gud som far