Kjære Gud vi ber om nåde 

Kjære Gud vi ber om nåde x3
Hør vår bønn

Fyll oss med frimodig glede x3
Hør vår bønn