Måne og sol 

Måne og sol, skyer og vind
og blomster og barn skapte vår Gud
Himmel og jord, allting er hans
Herren vår Gud vil vi takke

Herre vi takker deg,
Herre, vi priser deg
Herre, vi synger ditt hellige navn

Jesus, Guds Sønn, død på et kors
for alle, for oss, lever i dag
Ja han er her, ja han er her
Herren vår Gud vil vi takke

Ånden, vår trøst, levende, varm
og hellig og sterk, taler om Gud
bærer oss frem dag etter dag
Herren vår Gud vil vi takke