Helt ifra dagen starter 

Helt ifra dagen starter
til den sene kveld
vil jeg prise ditt navn
Helt ifra dagen starter
til den sene kveld
vil jeg prise ditt navn

Når jeg priser deg,
blir min glede ny
Du styrker meg, du styrker meg,
du styrker meg, Gud
Når jeg priser deg
må min fiende fly
Han skjelver når han hører ditt navn
skjelver når han hører ditt navn