Å nåde stor 

Å nåde stor som frelste meg
Jeg ser det mer og mer
Jeg var fortapt, nå trygg jeg er
Var blind, men nå jeg ser

Det nåde var som fylte meg
Og ga mitt hjerte ro
Og mer enn nåde frelsen ble
Da jeg den grep i tro

Lenken er brutt. Jeg er satt fri
Min Gud min frelser har gitt meg liv
Hans kjærlighet - uendelig
Hans nåde stor - ubeskrivelig

Nå gjennom livets kamp og strid
Jeg kjærlig føres frem
Det nåden er som leder meg
Og engang tar meg hjem

Når vi i himmelen sunget har
Hans pris i tusen år
Da er vår jubel like stor
Den aldri ende får