Gjort meg glad 

Jeg vil evig love Herren
Alltid stole helt på Ham
Han har satt meg fri fra all frykt
Han har satt min fot på stødig fjell
Alltid står jeg fast
Til Herren vil jeg si

Du er mitt skjold, min del,
min styrke, forløser
Min tilflukt, sterke festning,
tilstede med Din hjelp
i nødens stund

Hvem har jeg i Himlen lik Deg
Du er den jeg lengter etter Gud
Du har gjort meg glad
Til Herren vil jeg si: