Pris og ære 

Står her nå, innfor din trone
løfter opp mine hender til deg
Står her nå i stor beundring
tilber deg, min Herre og Gud

Pris og ære, det er min sang
pris og ære til deg, Guds Lam
Halleluja, jeg synger det ut til deg
Pris og ære, det er min sang
pris og ære til deg, Guds Lam
Halleluja, jeg synger det ut til deg
min Herre og Gud