Gud du er god 

Gud du er god
Og din nåde den varer for evig x2

Alle nasjoner fra hele vår jord
Synger til Herren vår Gud Han er stor

Vi tilber deg
Halleluja, halleluja
Vi tilber deg
For du er god x2

Du er god i mot meg
I mot meg er du god