Ditt blod er det som renser oss 

Ditt blod er det som renser oss
Ditt blod er det som
vasker oss rene
Ditt blod er det som renser oss
fra all urettferdighet
Lammets blod (x4)
fra Golgata