Mer av deg 

Vi vil se mer av deg, Gud
Våre hjerter lengter etter mer
Du som har skapt hele jorden
Hos deg kan vi komme som vi er

PRE?CHORUS
Bare du kan gi oss ekte glede
Bare du vil alltid være her

REFRENG
Du er den evige
Du er vår største kjærlighet
Du er den trofaste
Takk at du er nær