Salige visshet - Jarle 

Salige visshet: Jesus er min!
Han er min hyrde, kaller meg sin!
Salige visshet dypt i min sjel:
Jesus har kjøpt meg! Allting er vel!

Han er min glede, Han er min sang,
Ham vil jeg prise livsdagen lang!
Han skal jeg evig love hos Gud
Han er min brudgom, jeg er hans brud!

Allting jeg ga Ham, allting jeg vant!
Evighetsdagen herlig opprant!
Himlen er åpen, engler fra Gud
Bringer til jorden kjærlighetsbud

Nå kan jeg hvile, sjelen har ro,
Jeg hos min Jesus alltid vil bo.
Hjertet er renset, så har Han talt,
Selv er jeg intet, Jesus er alt!

Salvet med Ånden, kjærlighet stor,
Døpt ifra Himlen etter hans ord,
Ild på min tunge, ild i min barm,
Han har meg fylt med kjærlighet varm!