Salige visshet 

Salige visshet: Jesus er min!
Han er min hyrde, kaller meg sin!
Salige visshet dypt i min sjel:
Jesus har kjøpt meg! Allting er vel!
-
Han er min glede, Han er min sang,
Ham vil jeg prise livsdagen lang!
Han skal jeg evig love hos Gud
Han er min brudgom, jeg er hans brud!
-
Allting jeg ga Ham, allting jeg vant!
Evighetsdagen herlig opprant!
Himlen er åpen, engler fra Gud
Bringer til jorden kjærlighetsbud
-
Nå kan jeg hvile, sjelen har ro,
Jeg hos min Jesus alltid vil bo.
Hjertet er renset, så har Han talt,
Selv er jeg intet, Jesus er alt!
-
Salvet med Ånden, kjærlighet stor,
Døpt ifra Himlen etter hans ord,
Ild på min tunge, ild i min barm,
Han har meg fylt med kjærlighet varm!