Deg være ære - original versjon 

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

Lyset fyller haven.
Se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger!
Kristus Herre er!

Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
Evig skal han regjere
Aldri frykter jeg