Du er den høyeste, evige Gud 

Du er den høyeste, evige Gud
skaper av alt det som lever
Ord fra din munn
formet jord, hav og Himmel
Du er opphøyet Majestet
Du er Konge i evighet

Himlenes Konge, du troner
Ditt herredømme skal aldri ta slutt
Din makt er helt uten grenser
Din sierssang høres uavbrutt
Himlen stråler av din herlighet
Ingen kan fatte din rettferdighet