Fall til ro 

Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Fall til ro, ja sett deg bare ned
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud
Jeg vil gi deg av min fred

Jeg vil prise Jesus Kristus,
jeg vil takke Israels Gud.
Jeg vil lovsynge min Frelser,
som gir meg dette bud.

Jeg vil kalle deg til glede,
jeg vil kalle deg til savn.
Du må legge verden bak deg,
men du skal styrkes i mitt navn