Det handler om Jesus 

Det handler om Jesus,
om hvordan han forsonte oss med Gud
Det handler om Jesus,
om kraften i hans dyrebare blod
Det handler om Jesus,
mitt liv blir forvandlet ved hans kraft,
Det handler om Jesus,
døden overvant han med sin makt

Vi gir all pris til Ham
for han er grunnen til vår sang

Halleluja, halleluja, halleluja
Vi priser deg