Jesus, det eneste, helligste reneste 

Jesus det eneste, helligste, reneste
Navn som på menneskelepper er lagt
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet
Fylde av nåde og sannhet og makt

Motganger møter meg, Aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn
Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg
Trygt ved ditt hjerte og nevner mitt navn

Herre, du høre meg. Herre, du føre meg
Hvordan og hvorhen det tjener meg best.
Gi meg å bøye meg. Lær meg å føye meg
Etter din vilje mens her jeg er gjest.

Du er den eneste, helligste, reneste
Gi meg ditt rene og hellige sinn
Frels meg fra farene. Fri meg fra snarene
Ta meg til sist i din herlighet inn