Vi er samlet i ditt navn 

Vi er samlet i Ditt navn
med forventning til Deg
Vi vil se Din herlighet
Herre, fyll oss med Din fred
Vi er kommet til Ditt hus
Herre, fyll oss med Din kraft
Kom og fyll vårt tomme kar
Vi vil gi Deg alt vi har

Vi ønsker Deg velkommen
her til dette sted
Vi ønsker å se Deg som Du er,
preges av Deg, kom og vær oss nær