Du vet vel om at du er verdifull 

Du vet vel om at du er verdifull,
at du er viktig her og nå
At du er elsket for din egen skyld,
for ingen andre er som du

Det fins så mange som vil si til deg
at du bør være sånn og sånn,
men Gud, vår Fader tar imot deg uansett,
det kan du stole på

Du passer inn i selve skapelsen,
det finns en oppgave for deg,
men du er fri til å gjøre
hva du vil med den:
si ja eller nei