Åpne o Herre øynene våre 

Åpne o Herre øynene våre
Vi vil se Jesus, røre ved Ham
Lær oss å lytte,
høre Hans stemme
Åpne o Herre øynene våre