Åpne mitt hjerte for deg, Gud 

Åpne mitt hjerte for deg, Gud
Kom gi mitt indre ditt lys
Så jeg kan se deg
Så jeg kan se deg

Se deg opphøyd overalt
Se deg når du stråler som solen
Øs ut din godhet og kraft
Vi roper Hellig Hellig Hellig

Hellig hellig hellig
Hellig hellig hellig
Hellig hellig hellig
Gud vi vil se deg