Å det dyre Jesu blod 

Å det dyre Jesu blod
Å det dyre Jesu blod
Å det dyre Jesu blod
Som gjør meg hvit som sne