Vær velkommen Hellig Ånd 

Vær velkommen, Hellig Ånd
til dette sted
Vær velkommen, Hellig Ånd
til dette sted
Allmektige Fader av nåde og fred
Vær velkommen
Til dette sted