Vi vil se din kraft og din herlighet 

Vi vil se din kraft og din herlighet
Vi vil se din kraft og din herlighet
Herlighet, herlighet
vi vil se din herlighet
Vi vil se din kraft og din herlighet