Vi vil gi deg ære og tilbe deg 

Vi vil gi deg ære og tilbe deg
Vi vil løfte våre hender,
vi vil opphøye ditt navn
Vi vil gi deg ære og tilbe deg
Vi vil løfte våre hender,
vi vil opphøye ditt navn

For du er stor, du gjør store under,
Stor, ingen andre er som deg,
Ingen andre er som deg
For du er stor, du gjør store under,
Stor, ingen andre er som deg,
Ingen andre er som deg