Vi tilber deg (Vi vil bygge din trone) 

Vi tilber Deg, vi tilber deg,
vi tilber Deg, vår Gud
Vi elsker Deg
og vi hyller Deg
vi tilber Deg, vår Gud

Vi vil bygge Din trone
med vår lovsang, o Gud
Vi vil bygge Din trone
med vår lovsang, o Gud

We worship You, we worship you,
We worship You, Christ the Lord
We worship You, we worship you,
We worship You, Christ the Lord