Vi står på hellig grunn 

Vi står på hellig grunn
Og jeg vet at her fins engler overalt
La oss prise Jesus nå
Vi står her innfor deg
på hellig grunn