Vi kommer på blodets grunn 

Vi kommer på blodets grunn
innfor Deg
Vi kommer på blodets grunn
innfor Deg
for å gi deg lov og pris
Vi vil gi Deg våre liv
Vi kommer på blodets grunn
innfor Deg