Vi har herlig seier 

Vi har herlig seier,
vi har herlig seier
Seier i Jesu navn
Alle onde makter, alle onde makter
viker i Jesu navn
Hvem kan Jesu makt forstå
Jesu seier likeså
I det navnet Jesus Kristus
Seier i Jesu navn