Vi er her for å prise ditt navn 

Vi er her
for å prise ditt navn
du er Herre over
Himmel og Jord
Med vår sang
vil vi herliggjøre deg
du er Herre over
Himmel og Jord

Vi vil løfte våre hender,
vi vil bøye våre knær
du er Alfa og Omega,
den levende JEG ER
(2x)