Verdig er Guds Lam 

Verdig er Guds Lam
til å motta lov og pris.
Vi vil løfte opp vår sang
vi vil gi Deg våre liv.
Vi kroner Deg som Konge,
Himmelens og jordens Herre.
Din trone står til evig tid,
og Du skal for alltid regjere.