Tiden är inne för helande 

Tiden är inne för helande
tiden är inne för befrielse
Oket brister sönder
och bördor tar Han bort
Så Hans Ande
kan verka genom dej