Takk for Golgata 

Takk for Golgata
Takk for den seier
som du vant
Takk at ditt blod
renser meg
Takk at du stod opp igjen