Takk for alt du har gjort for meg 

Takk for alt
du har gjort for meg
Din trofasthet, den er stor
når jeg føler meg svak
i meg selv,
får jeg kraft av ditt ord

For du er klippen
som alltid, alltid står fast
selv om det stormer omkring
Du er klippen
som alltid, alltid står fast
selv om det stormer omkring