Så lenge hjertet slår 

Så lenge hjertet slår
vil jeg prise deg
Jeg vil ære deg
så lenge jeg lever
Hvorhen du meg leder
vil jeg følge deg
Så lenge hjertet slår
vil jeg prise deg