Send ditt regn ifra Himmelen 

Hellig Ånd vi vil åpne våre hjerter
Så Ditt regn kan strømme gjennom oss
Vi har gitt Deg våre liv
I denne siste tid, vi ber: La ilden rense oss
Tiden for vårregn og høstregn er her
Sommeren den kommer og Kongen er snart her

Send Ditt regn ifra Himmelen
La regnet falle på vårt land igjen
Send dit regn ifra Himmelen
La regnet falle på vårt land igjen
I den siste tiden da Kongen skal komme
skal vi rope til Deg om regn