Sammen i ditt hus 

Sammen i ditt hus
Sammen om ditt navn
Vi vil la vår hyllest
og lovprisning strømme fram
Ingen er så stor som Deg
Ingen er Din like
Du er Majesteten
over jord og Himmelrike

Jesus kongers Konge
Du er majesteten
over jord og Himmelrike