Rop nå til Herren 

- Rop nå til Herren -

Min skaper, min frelser
Gud, det er ingen som deg
Hele mitt liv vitner om din
Ufattelige kjærlighet

Min klippe, min tilflukt
Festning mot fiendens ild
Alt hva jeg er, hele mitt liv
Vitner om din trofasthet

Rop nå til Herren
Fyll jorden med sang
Verdig er Kongen som seieren vant
Fjellene jubler og bølgene ler
Når de hører ditt navn
Gleden er stor over hele ditt verk
Du er allmektig, trofast og sterk
Intet kan rokke
ved løftet jeg har i deg