Rens meg i ditt blod 

Rens meg i ditt blod
Rens meg i ditt blod
og fyll meg helt med din kjærlighet
Rens meg i ditt blod