Pris Herren for Han er god 

Pris Herren for Han er god x3
Hans nåde varer til evig tid x3
Han leder oss på den rette vei x3
Pris Herren for Han er god x3