Om du tror 

Om du tror så skal du få se
Guds herlighet her på dette sted

Så åpne ditt hjerte der hvor du står
Han gir salve til dine sår
Jesus han er mer enn nok for deg
Din synd han tok på seg, å å å å

Hellig, han er ren, rettferdig
Hans blod det renser deg
Fra all din synd, all urettferdighet
Så åpne ditt hjerte

Jesus, Jesus han elsker deg
Jesus, han gav sitt liv for deg
Så åpne ditt hjerte