Min Jesus lever 

Gud gav sin sønn, hans navn er Jesus
I kjærlighet kom han til vår jord
Han gav sitt liv for å gi meg frelse
Hans tomme grav beviser
at han lever i dag

Min Jesus lever, derfor vil jeg leve
Min Jesus lever derfor er jeg trygg
Min framtid er i Jesu hender
Mitt liv er verd å leve,
for han elsker meg

Og så en dag når jeg er framme
skal jeg få se min Frelser kjær
Tenk hvilken dag, å få møte Jesus
og si ham takk for alt hva han har
gjort for meg