Med jubelrop 

Med jubelrop
hilser vi deg velkommen
Kongenes Konge, vi hyller deg
Med jubelrop
hilser vi deg velkommen
Kongenes Konge, vi hyller deg

Jesus, all ære er du verd
Du er vår Herre, Jesus
Jesus, all ære er du verd
Du er vår Herre og vår Konge