Makten og æren (Ancient of days) 

Makten og æren,
prisen og sangen
tilhører hærskarenes Gud
Oppmerksomheten,
hengivenheten
rettes mot hærskarenes Gud

Alle folk på jorden skal se
Herrens herlighet
Hvert et kne skal bøyes ned
for Kongen
Bare du fortjener vår sang
for ditt rike skal aldri ta slutt
Vår Herre og Gud

For Du skal regjere over alt
Herre hærskarenes Gud
Allting skal bli
som du har befalt
Herre hærskarenes Gud