Makten är i Jesu händer 

Makten är i Jesu händer
Allt är Honom underlagt
Dödens udd är bruten
Ondskaps makt är krossad
Han har vunnit säger, Han har makt

Jesus har makt, han har all makt
Han vunnit seger där på Golgata
Jesus har makt, han har all makt
Han vunnit seger på Golgata

Frukta ej du Guds församling
Herrens Ande bor i dig
Helig eld skal brinna
Du skal övervinna
Dödens portar hindrar inte dig