Majestet, Konge i evighet 

Majestet, Konge i evighet
Jord og hav og himmel,
alt er skapt av deg
Majestet, Konge i evighet
Du, en borg til frelse,
et sikkert skjulested

Vi vil opphøye deg, Kong Jesus
Hvert et kne skal bøye seg for deg
Vi vil opphøye deg, Kong Jesus
Ingen er som du
nei, ingen er som du