La vår lovsang stige 

Vi har et kall
som konger og prester
å tilbe din majestet
Og forkynne dine gjerninger,
så verden kan se hvem du er

Himmel og jord er full av din nærhet
Ja, alt du har skapt, gir deg pris
Du er den evige JEG ER
Ditt rike vil alltid bestå, vil bestå

La vår lovsang stige
til Himmelens trone
Vi hengir oss til deg, vår Gud
La vår lovsang stige
til Himmelens trone
Vi løfter opp vår sang til deg