Kraften i korset 

Kraften i korset er den kraft som gir meg liv
Som har fridd meg i fra mørket
Til ditt rike fyllt av lys
Blodet som taler om nåde og fred
Er beviset på min frelse,
på Guds store kjærlighet

Jesus Kristus vår Herre
Vi vil gi deg lov og ære
For blodet som rant og den seieren du vant
Den prisen du betalte har ført oss tilbake
Til vår skaper, vårt opphav
Til vår Far i Himmelen

Men han ble såret for våre overtredelser,
Knust for våre misgjerninger
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred
Og ved hans sår har vi fått legedom